Witaj Gościu

Cześć

Cieszę się, że do mnie zajrzałeś. Co to za stronka? Ujrzała światło dzienne latem 2010 r., chyba po prostu z potrzeby pisania. Wrzucam tu teksty przeróżne. Czasem coś urodzi się w danej chwili, to znowu pokażę efekt wielomiesięcznej pracy, gromadzenia różnych informacji, których szukam w książkach, archiwaliach, Internecie… Najczęściej dotyczą historii formacji stojących na straży bezpieczeństwa i porządku publicznego, ale też dziejów mojej Małej Ojczyzny - miejsca, w którym łączą się trzy rzeki: Wisłoka, Jasiołka i Ropa. To malownicze bardzo, wyjątkowe pod wieloma względami, Jasielskie.

Poziom prac jest różny. Mają one głównie charakter popularyzatorski. Jednak – chciałbym to podkreślić, Szanowny Czytelniku - że moją ambicją jest być jak najbliżej prawdy.

Nie bądź rozczarowany, jeśli okaże się, że linki przekierowujące do innych tekstów nie będą działać. Skorzystaj wtedy z wyszukiwarki,a tekst łatwo znajdziesz. Linki nie działają z tego powodu, że to już trzecia odsłona tego bloga, w innym kawałku internetowej przestrzeni. Poprzednie strony po atakach spamowych musiały być wygaszane.

Ostatnie i polecane

„Indeks Nowaka” – kopalnia danych do badań genealogicznych i historycznych

Chcesz sprawdzić, kto zamieszkiwał Twoją miejscowość osiem pokoleń wstecz? Interesuje Cię genealogia lub historia lokalna? To opracowanie da Ci wiele cennych informacji i wskaże najważniejsze źródła. Właśnie światło dzienne ujrzał tom pierwszy Indeksu właścicieli i użytkowników nieruchomości cyrkułu dukielskiego w latach 1785-1789. W tym ponad 800-stronicowym tomie znajdują się dane o miastach i wsiach obszaru od Biecza po Krosno, od Karpat aż po Czudec. Obejmują te z nich, które zaczynają się na litery od „A” do „Ł”.

Czytaj więcej

O powstaniu Policji Państwowej w Rzeszowie

Kilku autorów dotykało tematu powstania Policji Państwowej w Rzeszowie. Niestety, tylko wzmiankując o kilku faktach. Nie jest to dziwne, skoro korzystano tylko ze źródeł rzeszowskich, z tutejszego archiwum i prasy, a tam informacji niewiele. Trzeba jednak wiedzieć, że komenda rzeszowska podlegała w pierwszych latach istnienia pod okręg krakowski. W swoich poszukiwaniach odnalazłem sporo na ten temat, rozproszone w aktach komendy wojewódzkiej PP w Krakowie. Skoro zaś mamy jubileusz 100-lecia, a poproszono mnie o artykuł – popełniłem taki jeden i zatytułowałem „Powstanie Policji Państwowej w powiecie rzeszowskim (1919-1920)”. Ukaże się wkrótce w wydawnictwie Uniwersytetu Rzeszowskiego. A poniżej prezentuję streszczenie artykułu, które przygotowałem dla dziennika „Nowiny”. W gazecie opublikowany został w nieco innej wersji, przekształcony przez redakcję. Zamieszczono inne fotografie i nie dano przygotowanej grafiki. Tu jest miejsce, aby pokazać tekst oryginalny.

Czytaj więcej

Leopold Maruniak. Nadkomisarz inspekcyjny i komendant miasta Krakowa

Przez szereg lat był jednym z najważniejszych funkcjonariuszy policji w Krakowie. Pełnił funkcję nadkomisarza inspekcyjnego komendy wojewódzkiej Policji Państwowej, zastępując komendanta wojewódzkiego, kontrolując działalność komendantów powiatowych oraz wyjaśniając skargi na funkcjonariuszy. Przez kilka lat był też komendantem miasta Krakowa. Ukształtowany jako żołnierz, zdobył też wykształcenie i doświadczenie w bankowości. Wykorzystał je angażując się w najważniejsze działania samopomocowe w środowisku policyjnym.

Czytaj więcej

Nadkomisarz Ludwik Drożański. Szkic biogramu

Nadkomisarz Ludwik Drożański to postać bardzo interesująca i pojawiająca się często w różnych opracowaniach o policji okresu międzywojennego. Niestety, nikt chyba dotąd nie opracował jego biogramu. Chociaż w związku z upamiętnieniem policjantów zamordowanych przez Gestapo w Krakowie, wśród których Drożański był, musiano przeprowadzić badania.  Służę więc tym, co jest efektem mojej dotychczasowej pracy. Tym samym reaktywuję tego skromnego bloga po ponad rocznej nieobecności.

Czytaj więcej

Publikacje o Policji Państwowej województw krakowskiego i lwowskiego

W ostatnich dniach Komenda Główna Policji wydała kolejną publikację na temat dziejów formacji policyjnych w Polsce. W książce – stanowiącej zbiór artykułów przedstawionych podczas Czytaj więcej

O powstaniu okręgu VII krakowskiego (1919-1921)

Powstał artykuł na temat organizowania Policji Państwowej okręgu krakowskiego w latach 1919-1921. Zakres czasowy ma uzasadnienie. 1 grudnia 1919 r. ustawa o Policji Państwowej z Czytaj więcej

O galicyjskich żandarmach (16) Pisał o nich proboszcz z Klimkówki

We wspomnieniach ks. Kazimierza Waisa, opublikowanych w 1930 r., których wydanie przed dwoma laty zreprodukowało krośnieńskie wydawnictwo Ruthenus, znalazłem uwagi na temat austriackich żandarmów. Wais, Czytaj więcej

Zofia Łopatowska – pierwsza policjantka w Krakowskiem

Była chyba pierwszą kobietą zatrudnioną na etacie policyjnym w Krakowskiem. Nazywała się Zofia Łopatowska i pracowała w służbie śledczej komendy miasta Krakowa już w 1923 Czytaj więcej

Nadkomisarz Jan Kazimierz Szafrański. Urodzony w Jaśle, zamordowany w Twerze

Zaliczyć go można do grona najbardziej zasłużonych policjantów II Rzeczypospolitej. Urodzony w Jaśle, absolwent Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, pełnił ważne funkcje w korpusie Policji Czytaj więcej

Wpadka Jureczka po napadzie na konwój w Lipinkach

Jednym z większych osiągnięć jasielskich policjantów przed wojną było zlikwidowanie bandy niejakiego Floriana Jureczka. Rozbójnik dopuszczał się kradzieży i rozbojów, a wpadł po napadzie na Czytaj więcej

Tu genius loci służył nauce. Z konferencji historycznej w kamiennym kościółku w Hucie Polańskiej

Huta Polańska to miejscowość wyjątkowa. I to pod wieloma względami. Według tradycji, jej mieszkańcy mieli być szlacheckimi potomkami konfederatów barskich. Swą nazwę wieś wzięła od Czytaj więcej

Ugoda kącan z panem. Podatek popiołu

Po przeczytaniu tekstu Ugody z 1798 r. pojawia się wiele zapytań. Na przykład o co chodzi z opisanym tam podatkiem popiołu? No właśnie. Mieszkańcy wsi Czytaj więcej

Ugoda Kącan i Myscowian z dziedzicem Siemieńskim z 1798 roku

Pojawił się zarzut, że o Kątach mało piszę. Proponuję zatem lekturę osobliwego tekstu. Znalazłem go w archiwum krakowskim. Jest to odpis dokumentu dotyczącego starodawnych warunków Czytaj więcej

Józef Kasprzyk. Po aresztowaniu przez NKWD wszelki ślad po nim zaginął

Ta sprawa to niewyjaśniona zagadka. Choć od tamtego dnia minęło już ponad 70 lat! Były przodownik Policji Państwowej Józef Kasprzyk został aresztowany przez NKWD. Stało Czytaj więcej

Jak jasielski śledczy tropił zabójców księdza z Małastowa

Jasielska policja przed wojną miała wiele osiągnięć w wykrywaniu sprawców najpoważniejszych przestępstw kryminalnych. Jedną z takich spraw było ustalenie i ujęcie zabójców księdza Emila Męcińskiego, Czytaj więcej

Przedwojenny wiersz o Jaśle

Wiersz ten stanowi „otwarcie” wyjątkowej, acz nieco zapomnianej pozycji. Książka „Nad trzema wodami” wydana została przed wojną, w 1935 r. Autorem jest Edward Cygan. Bardzo Czytaj więcej