Witaj Gościu

Cześć

Cieszę się, że do mnie zajrzałeś. Co to za stronka? Ujrzała światło dzienne latem 2010 r., chyba po prostu z potrzeby pisania. Wrzucam tu teksty przeróżne. Czasem coś urodzi się w danej chwili, to znowu pokażę efekt wielomiesięcznej pracy, gromadzenia różnych informacji, których szukam w książkach, archiwaliach, Internecie… Najczęściej dotyczą historii formacji stojących na straży bezpieczeństwa i porządku publicznego, ale też dziejów mojej Małej Ojczyzny - miejsca, w którym łączą się trzy rzeki: Wisłoka, Jasiołka i Ropa. To malownicze bardzo, wyjątkowe pod wieloma względami, Jasielskie.

Poziom prac jest różny. Mają one głównie charakter popularyzatorski. Jednak – chciałbym to podkreślić, Szanowny Czytelniku - że moją ambicją jest być jak najbliżej prawdy.

Nie bądź rozczarowany, jeśli okaże się, że linki przekierowujące do innych tekstów nie będą działać. Skorzystaj wtedy z wyszukiwarki,a tekst łatwo znajdziesz. Linki nie działają z tego powodu, że to już trzecia odsłona tego bloga, w innym kawałku internetowej przestrzeni. Poprzednie strony po atakach spamowych musiały być wygaszane.

Ostatnie i polecane

Pracuję nad artykułem o najsłynniejszym krakowskim śledczym międzywojnia

Stanisław Polak, nadkomisarz Policji Państwowej. Był jednym z najbardziej znanych policjantów krakowskich. Zapracował na to wieloma latami dobrej służby. Przez kilkanaście lat kierował bowiem największymi jednostkami śledczymi Policji Państwowej w województwie krakowskim, a następnie w łódzkim, zajmując się najpoważniejszymi sprawami kryminalnymi. Niektóre z nich latami elektryzowały opinię publiczną, a piszące o efektach pracy kierownika i jego podwładnych gazety, zapewniały mu sporą w tamtym czasie popularność. Dziś, pomimo wzrostu zainteresowania biografiami policyjnymi, a w literaturze renesansem tzw. kryminału retro, postać ta nie często bywa przypominana.

Warto tu wspomnieć, że S. Polak pochodził spod Jasła. Urodził się w 1888 r. w Gliniczku. Ukończył Gimnazjum im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle, a potem prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 1921 r. w Policji Państwowej. Po wojnie skazany za „faszyzację kraju” na 10 lat więzienia. (Co ciekawe w czasie wojny był internowany na Węgrzech, a w ostatniej fazie wojny więziony w obozach w Niemczech). Odbywał go w najcięższym więzieniu we Wronkach, jako „wróg Polski ludowej”. Zmarł w nim zanim upłynął czas kary. Pochowano go na miejscu, z dala od rodziny.

Artykuł jest już na ukończeniu. Brakuje jednak danych o losie jego najbliższych po wojnie. Jego żona Jadwiga mieszkała po wojnie w Łodzi. Musiała opuścić własne mieszkanie, a adres nowego miejsca pobytu nie jest mi znany. Jadwiga pochodziła ponoć z jasielskich Beneszów, właścicieli apteki, tej najstarszej chyba – koło parku.

Wydano książkę o historii policji na Podkarpaciu

Kilka tygodni temu IPN wydał książkę o historii policji na Podkarpaciu. Nosi tytuł „W służbie państwu i społeczeństwu. Z dziejów formacji policyjnych na Podkarpaciu”. Książkę zredagował autor tego bloga oraz dr Piotr Szopa z IPN O/Rzeszów. 

Książka zawiera 11 artykułów i 8 aneksów.

Bliższe informacje na stronach: www.policja.pl i Instytutu Pamięci Narodowej.

W Rzeszowie wydano dwie książki naukowe o policji

W ostatnich dniach światło dzienne ujrzały dwie książki naukowe o policji. Stanowią one efekt pracy uczestników konferencji poświęconej jubileuszowi 100. rocznicy powołania Policji Państwowej, która odbyła się latem minionego roku w Iwoniczu. Konferencja była wspólnym przedsięwzięciem środowiska naukowego rzeszowskich uczelni wyższych oraz Policji woj. podkarpackiego.

Wśród autorów artykułów są naukowcy z kilku ośrodków z kraju, reprezentujący: Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi, Politechnikę Rzeszowską, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,  Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Wrocławski, WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą, Wyższą Szkołę Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie oraz Wyższą Szkołę Humanitas w Sosnowcu.

Redakcją naukową obu wydawnictw zajęli się pracownicy Uniwersytetu Rzeszowskiego: prof. Elżbieta Ura, prof. Stanisław Pieprzny oraz dr hab. Marta Pomykała z Politechniki Rzeszowskiej. Obie książki wydano w Oficynie Wydawniczej Politechniki Rzeszowskiej.

Czytaj więcej

„Indeks Nowaka” – kopalnia danych do badań genealogicznych i historycznych

Chcesz sprawdzić, kto zamieszkiwał Twoją miejscowość osiem pokoleń wstecz? Interesuje Cię genealogia lub historia lokalna? To opracowanie da Ci wiele cennych informacji i wskaże najważniejsze źródła. Właśnie światło dzienne ujrzał tom pierwszy Indeksu właścicieli i użytkowników nieruchomości cyrkułu dukielskiego w latach 1785-1789. W tym ponad 800-stronicowym tomie znajdują się dane o miastach i wsiach obszaru od Biecza po Krosno, od Karpat aż po Czudec. Obejmują te z nich, które zaczynają się na litery od „A” do „Ł”.

Czytaj więcej

O powstaniu Policji Państwowej w Rzeszowie

Kilku autorów dotykało tematu powstania Policji Państwowej w Rzeszowie. Niestety, tylko wzmiankując o kilku faktach. Nie jest to dziwne, skoro korzystano tylko ze źródeł Czytaj więcej

Leopold Maruniak. Nadkomisarz inspekcyjny i komendant miasta Krakowa

Przez szereg lat był jednym z najważniejszych funkcjonariuszy policji w Krakowie. Pełnił funkcję nadkomisarza inspekcyjnego komendy wojewódzkiej Policji Państwowej, zastępując komendanta wojewódzkiego, kontrolując działalność komendantów Czytaj więcej

Nadkomisarz Ludwik Drożański. Szkic biogramu

Nadkomisarz Ludwik Drożański to postać bardzo interesująca i pojawiająca się często w różnych opracowaniach o policji okresu międzywojennego. Niestety, nikt chyba dotąd nie opracował jego Czytaj więcej

Publikacje o Policji Państwowej województw krakowskiego i lwowskiego

W ostatnich dniach Komenda Główna Policji wydała kolejną publikację na temat dziejów formacji policyjnych w Polsce. W książce – stanowiącej zbiór artykułów przedstawionych podczas Czytaj więcej

O powstaniu okręgu VII krakowskiego (1919-1921)

Powstał artykuł na temat organizowania Policji Państwowej okręgu krakowskiego w latach 1919-1921. Zakres czasowy ma uzasadnienie. 1 grudnia 1919 r. ustawa o Policji Państwowej z Czytaj więcej

O galicyjskich żandarmach (16) Pisał o nich proboszcz z Klimkówki

We wspomnieniach ks. Kazimierza Waisa, opublikowanych w 1930 r., których wydanie przed dwoma laty zreprodukowało krośnieńskie wydawnictwo Ruthenus, znalazłem uwagi na temat austriackich żandarmów. Wais, Czytaj więcej

Zofia Łopatowska – pierwsza policjantka w Krakowskiem

Była chyba pierwszą kobietą zatrudnioną na etacie policyjnym w Krakowskiem. Nazywała się Zofia Łopatowska i pracowała w służbie śledczej komendy miasta Krakowa już w 1923 Czytaj więcej

Nadkomisarz Jan Kazimierz Szafrański. Urodzony w Jaśle, zamordowany w Twerze

Zaliczyć go można do grona najbardziej zasłużonych policjantów II Rzeczypospolitej. Urodzony w Jaśle, absolwent Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, pełnił ważne funkcje w korpusie Policji Czytaj więcej

Wpadka Jureczka po napadzie na konwój w Lipinkach

Jednym z większych osiągnięć jasielskich policjantów przed wojną było zlikwidowanie bandy niejakiego Floriana Jureczka. Rozbójnik dopuszczał się kradzieży i rozbojów, a wpadł po napadzie na Czytaj więcej

Tu genius loci służył nauce. Z konferencji historycznej w kamiennym kościółku w Hucie Polańskiej

Huta Polańska to miejscowość wyjątkowa. I to pod wieloma względami. Według tradycji, jej mieszkańcy mieli być szlacheckimi potomkami konfederatów barskich. Swą nazwę wieś wzięła od Czytaj więcej

Ugoda kącan z panem. Podatek popiołu

Po przeczytaniu tekstu Ugody z 1798 r. pojawia się wiele zapytań. Na przykład o co chodzi z opisanym tam podatkiem popiołu? No właśnie. Mieszkańcy wsi Czytaj więcej

Ugoda Kącan i Myscowian z dziedzicem Siemieńskim z 1798 roku

Pojawił się zarzut, że o Kątach mało piszę. Proponuję zatem lekturę osobliwego tekstu. Znalazłem go w archiwum krakowskim. Jest to odpis dokumentu dotyczącego starodawnych warunków Czytaj więcej