Witaj Gościu

Cześć

Cieszę się, że do mnie zajrzałeś. Co to za stronka? Ujrzała światło dzienne latem 2010 r., chyba po prostu z potrzeby pisania. Wrzucam tu teksty przeróżne. Czasem coś urodzi się w danej chwili, to znowu pokażę efekt wielomiesięcznej pracy, gromadzenia różnych informacji, których szukam w książkach, archiwaliach, Internecie… Najczęściej dotyczą historii formacji stojących na straży bezpieczeństwa i porządku publicznego, ale też dziejów mojej Małej Ojczyzny - miejsca, w którym łączą się trzy rzeki: Wisłoka, Jasiołka i Ropa. To malownicze bardzo, wyjątkowe pod wieloma względami, Jasielskie.

Poziom prac jest różny. Mają one głównie charakter popularyzatorski. Jednak – chciałbym to podkreślić, Szanowny Czytelniku - że moją ambicją jest być jak najbliżej prawdy.

Nie bądź rozczarowany, jeśli okaże się, że linki przekierowujące do innych tekstów nie będą działać. Skorzystaj wtedy z wyszukiwarki,a tekst łatwo znajdziesz. Linki nie działają z tego powodu, że to już trzecia odsłona tego bloga, w innym kawałku internetowej przestrzeni. Poprzednie strony po atakach spamowych musiały być wygaszane.

Ostatnie i polecane

Nadkomisarz Stanisław Polak (1888-1953). Cz. 1 – Od Jasła do Krakowa

Przed rokiem zapowiedziałem artykuł o Stanisławie Polaku. Przed wojną bardzo popularny, obecnie postać niemal zupełnie zapomniana. Wielka to szkoda, bo życiorys zupełnie wyjątkowy. Zasłużony dla II Rzeczypospolitej, a choć podczas wojny przebywał poza granicami, internowany na Węgrzech, a potem w obozach niemieckich, skazany skazany za „faszyzację kraju”! Zniszczony przez bezpiekę. Więziony na Rakowickiej, w Rawiczu, a na koniec we Wronkach, gdzie zmarł w więziennym szpitalu. Nawet grób po nim nie pozostał…

Skoro biogram niemal gotowy, postanowiłem podzielić się nim, w tym miejscu. Będzie okazja wzbogacić go o materiały, które w tekście naukowym raczej nie znajdą miejsca. Zapraszam do lektury.
Czytaj więcej

Książka o przeworskiej policji

W grudniu światło dzienne ujrzało, wyjątkowe dla środowiska policyjnego, wydawnictwo. Jego większą część poświęcono dziejom formacji policyjnych. Powstanie książki to efekt współdziałania miejscowego samorządu, środowiska naukowego i kulturalnego regionu oraz Policji.

Powstanie wydawnictwa związane jest z Jubileuszem obchodów 100-lecia powstania Policji Państwowej. Jak wspominają redaktorzy w słowie wstępnym „W 2019 roku zrodził się pomysł uczczenia pamięci funkcjonariuszy Policji Państwowej z terenu Przeworska i okolicy, represjonowanych przez władze okupacyjne, a w szczególności wywiezionych i pomordowanych przez NKWD po wkroczeniu Armii Czerwonej.”

Czytaj więcej

O pogrzebach w Kątach przed laty

Pożegnaliśmy Tatę. Jestem bardzo wdzięczny tym, którzy w tym trudnym dla nas czasie, byli z nami. Bronisław Skiba (ur. 1932) przez całe dojrzałe życie był bardzo aktywny, uczestniczył chyba we wszystkich najważniejszych przedsięwzięciach wsi. Pozostały po nim wspomnienia, które dyktował mi przez kilka lat. To wiele opowieści o własnych przeżyciach, ale też zasłyszanych od starszych i znajomych. Postanowiłem przybliżyć fragment na temat obyczajów pogrzebowych w Kątach, w czasach jego młodości.

Czytaj więcej

Pracuję nad artykułem o najsłynniejszym krakowskim śledczym międzywojnia

Stanisław Polak, nadkomisarz Policji Państwowej. Był jednym z najbardziej znanych policjantów krakowskich. Zapracował na to wieloma latami dobrej służby. Przez kilkanaście lat kierował bowiem największymi jednostkami śledczymi Policji Państwowej w województwie krakowskim, a następnie w łódzkim, zajmując się najpoważniejszymi sprawami kryminalnymi. Niektóre z nich latami elektryzowały opinię publiczną, a piszące o efektach pracy kierownika i jego podwładnych gazety, zapewniały mu sporą w tamtym czasie popularność. Dziś, pomimo wzrostu zainteresowania biografiami policyjnymi, a w literaturze renesansem tzw. kryminału retro, postać ta nie często bywa przypominana.

Warto tu wspomnieć, że S. Polak pochodził spod Jasła. Urodził się w 1888 r. w Gliniczku. Ukończył Gimnazjum im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle, a potem prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 1921 r. w Policji Państwowej. Po wojnie skazany za „faszyzację kraju” na 10 lat więzienia. (Co ciekawe w czasie wojny był internowany na Węgrzech, a w ostatniej fazie wojny więziony w obozach w Niemczech). Odbywał go w najcięższym więzieniu we Wronkach, jako „wróg Polski ludowej”. Zmarł w nim zanim upłynął czas kary. Pochowano go na miejscu, z dala od rodziny.

Artykuł jest już na ukończeniu. Brakuje jednak danych o losie jego najbliższych po wojnie. Jego żona Jadwiga mieszkała po wojnie w Łodzi. Musiała opuścić własne mieszkanie, a adres nowego miejsca pobytu nie jest mi znany. Jadwiga pochodziła ponoć z jasielskich Beneszów, właścicieli apteki, tej najstarszej chyba – koło parku.

Wydano książkę o historii policji na Podkarpaciu

Kilka tygodni temu IPN wydał książkę o historii policji na Podkarpaciu. Nosi tytuł „W służbie państwu i społeczeństwu. Z dziejów formacji policyjnych na Podkarpaciu”. Książkę Czytaj więcej

W Rzeszowie wydano dwie książki naukowe o policji

W ostatnich dniach światło dzienne ujrzały dwie książki naukowe o policji. Stanowią one efekt pracy uczestników konferencji poświęconej jubileuszowi 100. rocznicy powołania Policji Państwowej, która Czytaj więcej

„Indeks Nowaka” – kopalnia danych do badań genealogicznych i historycznych

Chcesz sprawdzić, kto zamieszkiwał Twoją miejscowość osiem pokoleń wstecz? Interesuje Cię genealogia lub historia lokalna? To opracowanie da Ci wiele cennych informacji i Czytaj więcej

O powstaniu Policji Państwowej w Rzeszowie

Kilku autorów dotykało tematu powstania Policji Państwowej w Rzeszowie. Niestety, tylko wzmiankując o kilku faktach. Nie jest to dziwne, skoro korzystano tylko ze źródeł Czytaj więcej

Leopold Maruniak. Nadkomisarz inspekcyjny i komendant miasta Krakowa

Przez szereg lat był jednym z najważniejszych funkcjonariuszy policji w Krakowie. Pełnił funkcję nadkomisarza inspekcyjnego komendy wojewódzkiej Policji Państwowej, zastępując komendanta wojewódzkiego, kontrolując działalność komendantów Czytaj więcej

Nadkomisarz Ludwik Drożański. Szkic biogramu

Nadkomisarz Ludwik Drożański to postać bardzo interesująca i pojawiająca się często w różnych opracowaniach o policji okresu międzywojennego. Niestety, nikt chyba dotąd nie opracował jego Czytaj więcej

Publikacje o Policji Państwowej województw krakowskiego i lwowskiego

W ostatnich dniach Komenda Główna Policji wydała kolejną publikację na temat dziejów formacji policyjnych w Polsce. W książce – stanowiącej zbiór artykułów przedstawionych podczas Czytaj więcej

O powstaniu okręgu VII krakowskiego (1919-1921)

Powstał artykuł na temat organizowania Policji Państwowej okręgu krakowskiego w latach 1919-1921. Zakres czasowy ma uzasadnienie. 1 grudnia 1919 r. ustawa o Policji Państwowej z Czytaj więcej

O galicyjskich żandarmach (16) Pisał o nich proboszcz z Klimkówki

We wspomnieniach ks. Kazimierza Waisa, opublikowanych w 1930 r., których wydanie przed dwoma laty zreprodukowało krośnieńskie wydawnictwo Ruthenus, znalazłem uwagi na temat austriackich żandarmów. Wais, Czytaj więcej

Zofia Łopatowska – pierwsza policjantka w Krakowskiem

Była chyba pierwszą kobietą zatrudnioną na etacie policyjnym w Krakowskiem. Nazywała się Zofia Łopatowska i pracowała w służbie śledczej komendy miasta Krakowa już w 1923 Czytaj więcej

Nadkomisarz Jan Kazimierz Szafrański. Urodzony w Jaśle, zamordowany w Twerze

Zaliczyć go można do grona najbardziej zasłużonych policjantów II Rzeczypospolitej. Urodzony w Jaśle, absolwent Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, pełnił ważne funkcje w korpusie Policji Czytaj więcej

Wpadka Jureczka po napadzie na konwój w Lipinkach

Jednym z większych osiągnięć jasielskich policjantów przed wojną było zlikwidowanie bandy niejakiego Floriana Jureczka. Rozbójnik dopuszczał się kradzieży i rozbojów, a wpadł po napadzie na Czytaj więcej