Witaj Gościu

Cześć

Cieszę się, że do mnie zajrzałeś. Co to za stronka? Ujrzała światło dzienne latem 2010 r., chyba po prostu z potrzeby pisania. Wrzucam tu teksty przeróżne. Czasem coś urodzi się w danej chwili, to znowu pokażę efekt wielomiesięcznej pracy, gromadzenia różnych informacji, których szukam w książkach, archiwaliach, Internecie… Najczęściej dotyczą historii formacji stojących na straży bezpieczeństwa i porządku publicznego, ale też dziejów mojej Małej Ojczyzny - miejsca, w którym łączą się trzy rzeki: Wisłoka, Jasiołka i Ropa. To malownicze bardzo, wyjątkowe pod wieloma względami, Jasielskie.

Poziom prac jest różny. Mają one głównie charakter popularyzatorski. Jednak – chciałbym to podkreślić, Szanowny Czytelniku - że moją ambicją jest być jak najbliżej prawdy.

Nie bądź rozczarowany, jeśli okaże się, że linki przekierowujące do innych tekstów nie będą działać. Skorzystaj wtedy z wyszukiwarki,a tekst łatwo znajdziesz. Linki nie działają z tego powodu, że to już trzecia odsłona tego bloga, w innym kawałku internetowej przestrzeni. Poprzednie strony po atakach spamowych musiały być wygaszane.

Ostatnie i polecane

W Rzeszowie wydano dwie książki naukowe o policji

W ostatnich dniach światło dzienne ujrzały dwie książki naukowe o policji. Stanowią one efekt pracy uczestników konferencji poświęconej jubileuszowi 100. rocznicy powołania Policji Państwowej, która odbyła się latem minionego roku w Iwoniczu. Konferencja była wspólnym przedsięwzięciem środowiska naukowego rzeszowskich uczelni wyższych oraz Policji woj. podkarpackiego.

Wśród autorów artykułów są naukowcy z kilku ośrodków z kraju, reprezentujący: Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi, Politechnikę Rzeszowską, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,  Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Wrocławski, WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą, Wyższą Szkołę Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie oraz Wyższą Szkołę Humanitas w Sosnowcu.

Redakcją naukową obu wydawnictw zajęli się pracownicy Uniwersytetu Rzeszowskiego: prof. Elżbieta Ura, prof. Stanisław Pieprzny oraz dr hab. Marta Pomykała z Politechniki Rzeszowskiej. Obie książki wydano w Oficynie Wydawniczej Politechniki Rzeszowskiej.

Problematyka książki pt. 100-lecie policji. Organizowanie i funkcjonowanie zawiera 16 artykułów. Jak wynika z recenzji prof. Grzegorza Ostasza (Politechnika Rzeszowska) –  koncentruje się na podstawach ustrojowych, organizacji i funkcjonowaniu administracji policyjnej, z perspektywy nauki prawa administracyjnego, nauki administracji, jak i historii administracji.

Druga książka została zatytułowana Policja. Prawne formy działania. Stanowi ona zbiór 17 artykułów. Recenzent, prof. Jan Szreniawski (UMCS w Lublinie) odnosząc się do przedmiotu pracy zauważył, że (…) Autorzy zwracają uwagę na działania realizowane przez Policję przy zastosowaniu władczych form działania, akcentują władztwo organów Policji. Jednocześnie istotne są wywody, w których podkreślają, że działania Policji opierają się też na formach nie władczych, poprzez współdziałanie z innymi formacjami, zawieranie porozumień administracyjnych, a także stosowanie szeroko rozumianej działalności organizatorskiej.

Wśród autorów artykułów zamieszczonych w obu wydawnictwach znaleźli się funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. W pierwszym z wyżej wspomnianych swój udział ma trzech policjantów. Powstanie Policji Państwowej w powiecie rzeszowskim (1919-1920) to tytuł pracy naczelnika Wydziału Komunikacji Społecznej KWP mł. insp. dr. Mariusza Skiby. Drugi artykuł,  specjalisty Wydziału Komunikacji Społecznej podkom. dr. Marcina Dziubaka dotyczy również historii okresu międzywojennego. Praca została zatytułowana: 10. Kompania (J) Rezerwy Policyjnej w Jarosławiu w latach 1938-1939. Artykuł trzeci, autorstwa asp. szt. Józefa Bąka, przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Rzeszowie, opisuje Miejsce NSZZ Policjantów w strukturach podkarpackiej Policji.

W drugiej książce znalazły się dwa artykuły autorstwa oficerów Policji KWP w Rzeszowie. Tytuł opracowania naczelnika Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą mł. insp. dr. Bartłomieja Kowalskiego brzmi: Zwalczanie przestępczości gospodarczej przez Policję. Natomiast Zastępca Naczelnika Wydziału Kontroli KWP kom. dr Bogusława Sebastianka przedstawiła problematykę Funkcjonowania Funduszu Wsparcia Policji jako formy współuczestnictwa w finansowaniu zadań Policji na przykładzie województwa podkarpackiego.

Warto wspomnieć, że udział w powstaniu wydawnictwa mieli też oficerowie pozostający w stanie spoczynku, obecnie zaangażowani w działalność naukową. Prof. Stanisław Pieprzny, redaktor obu książek, zanim w poświęcił się nauce pełnił funkcję komendanta wojewódzkiego Policji w Rzeszowie, w randze inspektora Policji (tytuł artykułu: Relatywizm wartości etyczno-moralnych funkcjonariuszy służb policyjnych w Polsce w latach 1919-2019). Mł. insp. w st. spocz. dr Bogdan Jaworski, był naczelnikiem Wydziału Kadr i Szkolenia KWP (Kształtowanie stosunków w Policji przez akty prawa wewnętrznego). Insp. w st. spocz. dr Adam Pietrzkiewicz pełnił funkcję komendanta miejskiego Policji w Krośnie. (Rola i miejsce Policji Państwowej w zapobieganiu i ściganiu przestępstw w II RP).

Na temat Konferencji w Iwoniczu „100 lat policji. Historia, tradycja i teraźniejszość” pisaliśmy tutaj: http://www.podkarpacka.policja.gov.pl/rze/aktualnosci/92335,100-lat-Policji-historia-tradycja-i-terazniejszosc.html

Komentowanie wyłączone.